Anastasios Economou
Global Chairman Emeritus, Europe, Young Presidents' Organization (YPO)